Rregullat e Chat-it

Suporti Live (Live Chat) i RoyaleClub është një shërbim online që u mundëson klientëve të komunikojnë me asistentet për ndihmë në kohë reale.

Përdoruesi duhet të respektojë rregullat e mëposhtme të sjelljes:

a. Përdorni funksionalitetin Live Chat me mirëbesim,

b. Të mos transmetojë përmbajtje të turpshme ose fyese,

c. Të mos prishë rrjedhën normale të dialogut,

d. Mos përdorni gjuhë të pahijshme ose të ndyra, deklarata vulgare ose kërcënuese,

e. Shkëmbimet me operatorin nuk duhet të përmbajnë asnjë përmbajtje të paligjshme, si:

  • pornografi ose përmbajtje seksualisht eksplicite;
  • nxitja e çdo lloj urrejtjeje, veçanërisht e bazuar në racë, grup etnik, gjini, fe, seksualitet;
  • promovimi, inkurajimi ose lehtësimi i aktiviteteve të paligjshme;
  • kërcënime, shpifje;
  • çdo përmbajtje potencialisht e dëmshme për RoyaleClub.

Rregullat e funksioneve të Chat-it mund të plotësohen nga disa terma dhe kushte ose të ndryshohen herë pas here.

Funksionaliteti Chat moderohet dhe monitorohet nga RoyaleClub ose nëpërmjet mjeteve njerëzore. Në rast të shkeljes së rregullave të funksionimit të Chat, RoyaleClub do të paralajmërojë përdoruesin. Nëse përdoruesi nuk ndryshon sjelljen e tij/saj, ai/ajo mund të përjashtohet nga Live Chat si dhe të rezultojë në mbyllje të llogarisë pa paralajmërim të nevojshëm.

To Top