Shijo këtë verë në maksimum me dhuratat e RoyaleClub! Këtu mund të lexoni gjithçka rreth këtij promocioni veror që zgjat 2 muaj.

Informacion i përgjithshëm:

 • Promocioni është i vlefshëm nga data 15 Maj 2022 deri në 15 Korrik 2022.
 • Fituesit do të shpallen me datë 20 Korrik 2022.
 • Ndarjet e dhuratave do të bëhen në datën që fituesit do të shpallen, 20 Korrik 2022.
 • Fituesit do të njoftohen me anë të e-mail se cila nga dhuratat është përfituar.
 • Duhet të respektohen rregullat e këtij promocioni veror që të bëheni pjesë.
 • Vendet janë të limituara deri në 700 pjesëmarrës.

Në këtë promocion veror përfshihen dhurata me vlerë €200.000. Këtu përfshihen këto dhurata nga RoyaleClub:

 • Pushime në Cavo Tagoo në Mykonos, Greqi.
 • Pushime në Palazzo Versace në Dubai, Emiratet e Bashkuara.
 • Pushime në Hotel Sezz në St Tropez, Francë.
 • Pushime në Finca Serena në Mallorca, Spanjë.
 • Bonuse nga 1.000 EUR/CHF.
 • Bonuse nga 500 EUR/CHF.
 • Bonuse nga 250 EUR/CHF.
 • Bonuse nga 200 EUR/CHF.
 • Bonuse nga 150 EUR/CHF.

Pushimet verore nga RoyaleClub:

 1. Pushimet përfshijnë 10 ditë që të shijoni momentet në hotelet më luksoze të vendeve të promocionit/shorteut.
 2. Bileta e udhëtimit e përfshirë në promocionin veror, vajtje-ardhje nga vendi ku ju banoni.
 3. €1.000/1.000CHF dhurohen për fituesit nga RoyaleClub për ti shpenzuar gjatë kësaj kohe pushimesh. RoyaleClub nuk mban përgjegjësi për llojin e shpenzimit të parave nga fituesit.
 4. Për çdo dëmtim në hotelet ku fituesit do të kalojnë pushimet, RoyaleClub nuk mban përgjegjësi, por është përgjegjësi personale financiare që personi/at të kompensojë vlerën e dëmit në një rast të tillë.
 5. Në rastet kur ndodh një aktivitet jo i ligjshëm në vendet e lartpërmendura, RoyaleClub nuk mban përgjegjësi për aktet individuale të personave fitues. Ju lutemi të jeni të informuar në mënyrë të saktë për rregullat dhe ligjet e vendeve të promocionit.
 6. Në këto 4 vende të promocionit/shorteut veror, do të jenë vende të limituara deri në një maksimum prej 200 pjesëmarrësish.
 7. Nga 200 pjesëmarrës, 8 persona do të përzgjidhen fitues për 4 nga vendet: Mykonos, Dubai, St Tropez dhe Mallorca.
 8. Fituesit do të ndahen në këtë mënyrë për vendet respektivisht:
 • Mykonos – 2 Fitues
 • Dubai – 2 Fitues
 • St Tropez – 2 Fitues
 • Mallorca – 2 Fitues
 1. Pushimet përfshijnë paketë e cila jepet në çift për të kaluar momente sa më të këndshme.
Kushtet për të qenë pjesëmarrës për të fituar një nga pushimet verore nga RoyaleClub:
 • Duhet të jeni 18 vjeç ose mbi moshën 18 vjeç.
 • Duhet të keni një pasaportë personale të velfshme, e cila duhet të jetë të paktën 2 muaj para datës së skadimit.
 • Të paraqitet një dokument që tregon vendbanimin tuaj aktual.
 • Për të qenë pjesë e pushimeve verore duhet një depozitë minimale prej 300 EUR/CHF. Pasi kryhet kjo depozitë brenda afatit kohor nga 15 Maj 2022 deri në 15 Korrik 2022, automatikisht jeni pjesëtar/e. Në momentin që jeni pjesëmarrës/e ju do të merrni një e-mail konfirmimi nga RoyaleClub.
Informacione të tjera rreth pushimeve verore:
 • Duhet të jeni të vetëdijshëm që në varësi të vendit ku jeni rezident, mund të ju kërkohet procedurë si Leje/Vizë turistike në këto vende.
 • Duhet të keni informacion dhe të zbatoni rregullat rreth pandemisë COVID-19 në këto vende, pasi ndryshojnë vazhdimisht në varësi të vendimeve shtetërore. RoyaleClub nuk kërkon të keni një pasaportë vaksinimi, por sugjerojmë një të tillë në rast se vendet e lartpërmendura mund të kërkojnë këtë dokument.

Dhuratat në formë bonusi nga RoyaleClub:

Bonus 1,000 EUR/CHF:

 • Në këtë bonus do të jetë një numër maksimal prej 300 pjesëmarrësish.
 • Nga 300 pjesëmarrës në këtë promocion, 10 do të përfitojnë këtë bonus.
 • Bonusi mund të luhet në të njëjtën mënyrë si bonuset e tjera në RoyaleClub. Ku ju dëshironi dhe kur të dëshironi.
Kushtet për të qenë pjesëmarrës/e në këtë promocion:
 • Duhet të jeni mbi moshën 18 vjeç.
 • Nuk ka nevojë për dokument identifikimi.
 • Për të qenë pjesë e këtij promocioni, duhet një depozitë minimale prej 100 EUR/CHF. Kjo vlen vetëm nëse kjo depozitë kryhet brenda afatit kohor nga data 15 Maj 2022 deri në 15 Korrik 2022. Pasi depozita të kryhet brenda afatit kohor, ju do të merrni një e-mail konfirmues nga RoyaleClub.

Bonus 500 EUR/CHF:

 • Në këtë bonus do të jetë një numë maksimal prej 400 pjesëmarrësish.
 • Nga 400 pjesëmarrës në këtë promocion, 20 do të përfitojnë këtë bonus.
 • Bonusi mund të luhet në të njëjtën mënyrë si bonuset e tjera në RoyaleClub. Ku ju dëshironi dhe kur të dëshironi.
Kushtet për të qenë pjesëmarrës/e në këtë promocion:
 • Duhet të jeni mbi moshën 18 vjeç.
 • Nuk ka nevojë për dokument identifikimi.
 • Për të qenë pjesë e këtij promocioni, duhet një depozitë minimale prej 50 EUR/CHF. Kjo vlen vetëm nëse kjo depozitë kryhet brenda afatit kohor nga data 15 Maj 2022 deri në 15 Korrik 2022. Pasi depozita të kryhet brenda afatit kohor, ju do të merrni një e-mail konfirmues nga RoyaleClub.

Bonus 250 EUR/CHF:

 • Në këtë bonus do të jetë një numë maksimal prej 500 pjesëmarrësish.
 • Nga 500 pjesëmarrës në këtë promocion, 30 do të përfitojnë këtë bonus.
 • Bonusi mund të luhet në të njëjtën mënyrë si bonuset e tjera në RoyaleClub. Ku ju dëshironi dhe kur të dëshironi.
Kushtet për të qenë pjesëmarrës/e në këtë promocion:
 • Duhet të jeni mbi moshën 18 vjeç.
 • Nuk ka nevojë për dokument identifikimi.
 • Për të qenë pjesë e këtij promocioni, duhet një depozitë minimale prej 25 EUR/CHF. Kjo vlen vetëm nëse kjo depozitë kryhet brenda afatit kohor nga data 15 Maj 2022 deri në 15 Korrik 2022. Pasi depozita të kryhet brenda afatit kohor, ju do të merrni një e-mail konfirmues nga RoyaleClub.

Bonus 200 EUR/CHF:

 • Në këtë bonus do të jetë një numë maksimal prej 600 pjesëmarrësish.
 • Nga 600 pjesëmarrës në këtë promocion, 40 do të përfitojnë këtë bonus.
 • Bonusi mund të luhet në të njëjtën mënyrë si bonuset e tjera në RoyaleClub. Ku ju dëshironi dhe kur të dëshironi.
Kushtet për të qenë pjesëmarrës/e në këtë promocion:
 • Duhet të jeni mbi moshën 18 vjeç.
 • Nuk ka nevojë për dokument identifikimi.
 • Për të qenë pjesë e këtij promocioni, duhet një depozitë minimale prej 20 EUR/CHF. Kjo vlen vetëm nëse kjo depozitë kryhet brenda afatit kohor nga data 15 Maj 2022 deri në 15 Korrik 2022. Pasi depozita të kryhet brenda afatit kohor, ju do të merrni një e-mail konfirmues nga RoyaleClub.

Bonus 150 EUR/CHF:

 • Në këtë bonus do të jetë një numë maksimal prej 700 pjesëmarrësish.
 • Nga 700 pjesëmarrës në këtë promocion, 50 do të përfitojnë këtë bonus.
 • Bonusi mund të luhet në të njëjtën mënyrë si bonuset e tjera në RoyaleClub. Ku ju dëshironi dhe kur të dëshironi.
Kushtet për të qenë pjesëmarrës/e në këtë promocion:
 • Duhet të jeni mbi moshën 18 vjeç.
 • Nuk ka nevojë për dokument identifikimi.
 • Për të qenë pjesë e këtij promocioni, duhet një depozitë minimale prej 15 EUR/CHF. Kjo vlen vetëm nëse kjo depozitë kryhet brenda afatit kohor nga data 15 Maj 2022 deri në 15 Korrik 2022. Pasi depozita të kryhet brenda afatit kohor, ju do të merrni një e-mail konfirmues nga RoyaleClub.

Rregullat e përgjithshme të promocionit veror për pjesëmarrësit e këtij promocioni:

 1. Depozitat për të qenë pjesëmarrës/e janë të vlefshme brenda afatit kohor të promocionit veror, nga data 15 Maj 2022 deri në 15 Korrik 2022.
 2. Nuk lejohet të krijohen llogari të reja apo mënyra të tjera për pjesëmarrje të dyfishtë. Në raste të tilla, automatikisht statusi i pjesëmarrjes hiqet nga ky promocion veror.
 3. Shanset për tu përzgjedhur nuk rriten me aktivitetin tuaj të depozitave apo aktivitetin në lojë.
 4. Depozita mund të luhet normalisht në çdo lojë pa asnjë rregull shtesë nga ndikimi i promocionit.
 5. Vendet janë të limituara dhe nuk mund të bëhen lëshime në pjesëmarrje.
 6. Me datë 20 Korrik të gjithë fituesit do të njoftohen nëpërmjet e-mail se cilën nga dhuratat kanë fituar.
 7. Për fituesit e pushimeve verore, do të ofrohet një e-mail tjetër për komunikim të drejtpërdrejtë me grupin e ngritur për promocionin për detaje të mëtejshme rreth datave të udhëtimit sipas preferencës së fituesve dhe planifikimit të tyre.
 8. Pjesëmarrësit e pushimeve verore, janë gjithashtu pjesëmarrës të të gjitha dhuratave të tjera në formë bonusesh. E thënë kjo, edhe pjesëmarrësit e tjerë të bonuseve më të larta, janë gjithashtu pjesëmarrës të bonuseve më të vogla, deri në atë minimalen prej 150 EUR/CHF.
 9. Duke qenë pjesëmarrës, ju pranoni të gjitha rregullat & kushtet e vendosura të promocionit si dhe të RoyaleClub në tërësi.

Përzgjedhja e fituesve:

Fituesit do të përzgjidhen të gjithë pa asnjë përjashtim të ndikimit të jashtëm apo të brendshëm të aktivitetit të RoyaleClub në mënyrë rastësore nga sistemi i Random Number Generator. Ku secili nga pjesëmarrësit do të ketë një numër unik dhe të pa ndryshueshëm. Asistentet si dhe ekipet përkatëse janë të dedikuar dhe trajnuar për të mbetur jashtë ndikimeve të cilat thyjnë rregullat e promocioneve apo RoyaleClub në tërësi. Sistemi nuk mund të korruptohet nga palë të brendshme apo të jashtme apo nga palë të treta.

Informacione të mëtejshme:

Fituesit do të bëhen publik në RoyaleClub, duke respektuar privatësinë e çdo pjesëmarrësi dhe duke mos shfaqur të dhëna si emri i plotë apo mbiemri i plotë, por vetëm inicialet e fituesve dhe numri unik i dhënë për këtë promocion, respektivisht me dhuratën e përfituar. Më poshtë mund të gjeni numrin e vendeve të cilat përditësohen çdo 24 orë.

Për çdo pyetje që nuk mund të gjeni një përgjigje në këtë faqe përkatëse dedikuar promocionit veror dhe dhuratave, mund të kontaktoni 24/7 në Live Chat të RoyaleCub dhe asistentet janë të gatshme të ju ndihmojnë.

Pushimet verore All Inclusive 100%
BONUS 1,000€/CHF 100%
BONUS 500€/CHF 100%
BONUS 250€/CHF 100%
BONUS 200€/CHF 100%
BONUS 150€/CHF 100%
To Top