Llojet e basteve

Tek – Shuma minimale e basteve në faqen e internetit është 1 (një) EUR ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër. Shuma maksimale e aksioneve në faqen e internetit është 5000 (pesë mijë) euro ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër.

Në këtë lloj ju duhet të parashikoni rezultatin e një ngjarjeje. Bastet e vetme pranohen për çdo ngjarje të specifikuar në program. Shuma fituese e një basti të vetëm është e barabartë me produktin e shumës së bastit dhe shanset e rezultatit të dhënë.

Kombinim – Shuma minimale e basteve në faqen e internetit është 1 (një) EUR ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër. Shuma maksimale e aksioneve të këtij lloji për bast në faqen e internetit është 5000 (pesë mijë) euro ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër.

Në këtë lloj ju duhet të parashikoni rezultatet e më shumë se një ngjarje të pavarur në të njëjtën kohë (numri maksimal i ngjarjeve në bast akumulues është 30). Nëse të paktën një ngjarje në shumë bast është parashikuar gabim, i gjithë basti konsiderohet i humbur. Çdo kombinim i çdo ngjarjeje të pavarur mund të përfshihet në shumë bast nëse asgjë tjetër nuk parashikohet nga rregullat e lojërave të organizuara nga rregulloret. Përveç kësaj, bastet e shumëfishta mund të mos pranohen në ngjarje të caktuara sipas gjykimit të organizatorit. Ngjarjet e varura nuk mund të përfshihen në bast të shumëfishtë, – e njëjta ngjarje nuk mund të marrë pjesë në shumë bast më shumë se një herë. Nëse ka pasur ngjarje të lidhura ose të varura në shumë bast, ngjarja me shanset më të larta mbetet për llogaritje. Shanset e një basti të shumëfishtë janë të barabarta me produktin e gjasave të të gjitha ngjarjeve të përfshira. Shuma fituese në një bast shumëfish është e barabartë me produktin e shumës së bastit dhe shanset e bastit të shumëfishtë.

Me diskrecionin e organizatorit, pjesëmarrësit mund t’i jepet një shans shtesë për të mos humbur bastin e shumëfishtë për të cilin pjesëmarrësi do të informohet paraprakisht nëpërmjet sistemit ose faqes së internetit të organizatorit. Nëse një bast i shumëfishtë përmban 6 e më shumë ngjarje dhe koeficienti i fitores për çdo ngjarje nuk është më i vogël se 1.7, dhe nëse vetëm një rezultat i ngjarjes në këtë bast shumëfish është parashikuar gabimisht, por ngjarje të tjera në bast shumëfish të fituar nga kuotat e përcaktuara, atëherë ky bast i shumëfishtë nuk konsiderohet i humbur dhe shuma e luajtur do të kthehet.

Sistem – Shuma minimale e basteve në faqen e internetit është 0,3 EUR ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër. Shuma maksimale e basteve në faqen e internetit është 5000 (pesë mijë) euro ose ekuivalenti i saj në monedhë tjetër.

Ky lloj është një kombinim i plotë i një numri të caktuar bastesh njëdimensionale njëdimensionale (variante të sistemit) të zgjedhura më parë nga grupi i ngjarjeve dhe që ndryshojnë nga njëri-tjetri me të paktën një ngjarje (numri maksimal i ngjarjeve në sistem është 16) . Sistemi karakterizohet nga e njëjta shumë bast për çdo variant (bast i kombinuar) dhe i njëjti numër ngjarjesh në secilin variant (kombinim). Në sistem çdo kombinim (variant) llogaritet si një multi më vete. Në këtë lloj basti ju duhet të specifikoni numrin total të ngjarjeve për sistemin dhe numrin e ngjarjeve për një variant (kombinim). Shuma e bastit për një variant (bast i kombinuar) përcaktohet duke pjesëtuar shumën totale të bastit me numrin e varianteve (bast i kombinuar). Shuma fituese e një sistemi është e barabartë me shumën e fitimeve në shumë baste të përfshira në sistem. Numri dhe raporti i varianteve të përfshira në sistem përcaktohet nga organizatori dhe mund të ndryshohet sipas gjykimit të Organizatorit në çdo kohë. Lista e numrit dhe raportit të varianteve të përfshira në sistem publikohet ose si bashkëngjitur programit ose veçmas prej tij.

Bastet kryesore të ofruara

“Ndeshje” (ose 1X2) është ajo ku është e mundur të vihet bast për rezultatin (të pjesshëm ose të caktuar) të një ndeshjeje ose ngjarjeje. Opsionet janë: “1”= Fitorja e skuadrës vendase ose e ekipit të listuar në anën e majtë të ofertës; “X”= Barazimi ose përzgjedhja në mes; “2” = Fitorja e skuadrës mysafire ose ekipit të listuar në anën e djathtë.

“Shans i dyfishtë” është ajo ku është e mundur të vihet bast njëkohësisht në dy rezultate (të pjesshme ose të përcaktuara) të një ndeshjeje ose ngjarjeje. Opsionet janë: 1X, 12 dhe X2.

“Fora/Handikap”

“Aziatike 2-kahëshe dhe 3-kahëshe” është ajo ku është e mundur të vihet bast për rezultatin (i pjesshëm ose të përcaktuar) të një ndeshjeje ose ngjarjeje ku një skuadre i është dhënë fillimi i pikëve. Bastet paguhen mbi rezultatin pas rregullimit ose shtimit të epërsisë konvencionale që i jepet ekipit. Nëse Handikap është 3 drejtimesh, basti fiton vetëm në rast se është superior pas heqjes së epërsisë konvencionale.

“Bast jo Barazim” është vendi ku është e mundur të vihet bast ose në “1” ose “2”. Është gjithashtu praktikë e zakonshme t’i referohemi ” Bast jo Barazim” në rastet kur nuk ofrohen shanse barazimi. Nëse ndeshja specifike nuk përmban fitues (ndeshja përfundon me barazim), aksionet do të kthehen, pra do të llogariten me koeficientin “1”.

“Handikap pozitiv (+) dhe negativ (-)” është ku (+) nënkupton numrin e golave, pikëve, raundeve, seteve dhe postimeve të tjera, me të cilat skuadra jo e preferuar nuk duhet të humbasë, dhe (-) nënkupton numrin. të golave, pikëve, raundeve, seteve dhe shtyllave të tjera, me të cilat skuadra e preferuar duhet të përfitojë.

“Mbi/Nën” (ose Total) është vendi ku është e mundur të vihet bast në një shumë (të pjesshme ose të caktuar) “mbi” ose “nën” ndodhinë e paracaktuar (p.sh. gola, pikë, këndore, kërcime, minuta penallti).

“Rezultati i saktë” është vendi ku është e mundur të vihet bast për rezultatin e saktë (të pjesshëm ose të caktuar) të një ndeshjeje ose ngjarjeje.

“Pjesa e parë/Koha e plotë” është vendi ku mund të vihet bast për rezultatin e pjesës së parë dhe rezultatin përfundimtar të ndeshjes. P.sh. nëse rezultati është 1-0 pas pjesës së parë dhe ndeshja përfundon 1-1, rezultati fitues është 1/X. Basti është i pavlefshëm nëse koha e rregullt e ndeshjes luhet në një format kohor të ndryshëm nga ai i specifikuar në bast (d.m.th. jo në dy pjesë).

“Tek/Çift” është vendi ku është e mundur të vihet bast në shumën (e pjesshme ose të përcaktuar) të ndodhisë së paracaktuar (p.sh. gola, pikë, këndore, kërcime, minuta penallti, etj.). “Tek” është 1, 3, 5, etj., “Edhe” është 2, 4, 6 etj. 0 konsiderohet të jetë “edhe”, kështu që edhe rezultati 0:0 konsiderohet “çift”.

“Baste speciale” janë bastet e pranuara për rezultatin e çerekëve, pjesëve, raundeve, periudhave, etj të lojës.

To Top