Në këtë faqe të kushtuar fituesve të Promocionit të Festave të Fundvitit 2022, janë të shfaqur dhuratat dhe vetëm inicialet e fituesve duke respekuar privatësinë e çdo personi. 

Çdo Ditë të Hënë të Muajit Dhjetor 2022 do të përditësohen të dhënat e fituesve. Gëzuar Festat dhe ju urojmë fat! 

Fituesit e Dhuratave, 5 Dhjetor 2022

Fituesit e IPhone 14 Pro Max:

 1. K**** Ç***
 2. M******* K*******
 3. B***** J*****
 4. A***** L******
 5. P****** B*******

Fituesit e IPad Pro:

 1. B***** K***
 2. R***** L****
 3. B**** B******
 4. A****** G******
 5. N**** S*****

Fituesit e Aipods Pro:

 1. E**** H****
 2. S******* K*******
 3. T***** Z*****
 4. K**** R*******
 5. S*** F*****

Fituesit e 500 EUR/CHF Bonus:

 1. Z*** M*****
 2. I**** T********
 3. Y**** S****
 4. M***** I****
 5. E*** T*****

Fituesit e Dhuratave të Javës së Dytë, 12 dhjetor 2022

5 Fitues të IPhone 14 Pro Max:

 1. B**** G*********
 2. J******* M*******
 3. E**** P******
 4. A**** S****
 5. V******* B******

5 Fitues të IPad Pro:

 1. A***** C*****
 2. F**** K*****
 3. K**** S*****
 4. Z**** J******
 5. B**** M******

5 Fitues të Airpods Pro:

 1. A**** R*******
 2. D***** I*******
 3. L******* K******
 4. B***** H*****
 5. V**** S***

5 Fitues të 500 EUR/CHF Bonus:

 1. D**** B*********
 2. A*** S*****
 3. G***** R***
 4. F***** E******
 5. I*** J******

Fituesit e Dhuratave të Javës së Tretë, 19 dhjetor 2022

5 Fitues të IPhone 14 Pro Max:

 1. R***** K*******
 2. M********** P*****
 3. A*** D******
 4. J***** F*****
 5. G***** V*****

5 Fitues të IPad Pro:

 1. X****** Z****
 2. A***** I******
 3. J**** J*****
 4. M*** A*******
 5. C***** T******

5 Fitues të Airpods Pro:

 1. R***** B*******
 2. A***** G****
 3. L**** Z******
 4. H******* Y*****
 5. N**** T******

5 Fitues të 500 EUR/CHF Bonus:

 1. F*** M******
 2. Y**** F*****
 3. N*** S****
 4. G***** K*******
 5. E***** B*****

Fituesit e Dhuratave të Javës së Fundit, 26 dhjetor 2022

5 Fitues të IPhone 14 Pro Max:

 1. F****** D*******
 2. J**** A*******
 3. B***** D******
 4. F**** H****
 5. A***** S****

5 Fitues të IPad Pro:

 1. K******* K*******
 2. L****** B******
 3. R****** O*****
 4. G******* T******
 5. O*** H*****

5 Fitues të Airpods Pro:

 1. P***** N****
 2. S******** F*******
 3. V**** M*******
 4. A**** C***
 5. E***** S****

5 Fitues të 500 EUR/CHF Bonus:

 1. M****** S*****
 2. A********* V****
 3. U*** Y*******
 4. Q**** X******
 5. N***** Z*****

Ju falenderojmë që jeni pjesë e RoyaleClub! Ju urojmë një Vit të Ri sa më të mbarë për ju dhe të dashurit tuaj!

To Top