Privatësia & Menaxhimi i të dhënave

Duke marrë parasysh legjislacionin aktual kundër pastrimit të parave, duhet theksuar se lojtari mund të depozitojë para në llogarinë e RoyaleClub vetëm për të luajtur dhe përdorur shërbimet tona. Për rrjedhojë, lojtari mund të tërheqë vetëm fitimet dhe jo fondet e depozituara në llogarinë RoyaleClub. Ata lojtarë që depozitojnë dhe tërheqin para pa aktivitete lojërash do t’u bllokohen fondet deri në një njoftim të dytë. Është e rëndësishme të theksohet se RoyaleClub nuk është një institucion financiar dhe nuk jep interes për depozitat.

Në çdo rast, RoyaleClub rezervon të drejtën e pakufizuar për të zbatuar kufizime të caktuara në mënyrat e pagesës në vende të zgjedhura dhe/ose për lojtarë të caktuar. Në rast se lojtari dëshiron të tërheqë fondet që nuk janë shpenzuar, ose vetëm pjesërisht, RoyaleClub rezervon të drejtën të paguajë një tarifë përpunimi. Tarifat të tilla të përpunimit mund të arrijnë deri në 20% të shumës së depozituar. Procesi i rimbursimit do të zgjasë 10 ditë pune.

To Top