Politika e Privatësisë përcakton

1. Informacion i përgjithshëm

2. Na kontaktoni

3. Të dhënat që mbledhim

4. Baza e ligjshme e përpunimit

5. Konfidencialiteti i të dhënave personale

6. Si i përdorim të dhënat tuaja

7. Me kë i ndajmë të dhënat tuaja

8. Zbulimi i të dhënave

9. Si i ruajmë të dhënat tuaja

10. Si i mbrojmë të dhënat tuaja personale

11. Të drejtat tuaja

12. Politika e cookie-ve

13. Ndryshimet në këtë politikë

1. Informacion i përgjithshëm

Ne jemi të përkushtuar të mbrojmë dhe respektojmë privatësinë tuaj dhe të garantojmë sigurinë tuaj kur përdorni shërbimin tonë. Kjo politikë e privatësisë ju informon për politikat tona në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave personale kur përdorni shërbimin tonë dhe zgjedhjet që keni lidhur me ato të dhëna.

1.2. Ne përdorim të dhënat tuaja për të ofruar dhe përmirësuar shërbimin. Duke përdorur shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Nëse kërkojmë informacionin tuaj personal për një arsye dytësore, ne do t’ju kërkojmë drejtpërdrejt pëlqimin tuaj të shprehur, ose do t’ju ofrojmë një mundësi për të thënë jo.

1.3. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtin kuptim si në Termat dhe Kushtet tona të Përgjithshme.

2. Na kontaktoni

Për çdo informacion të nevojshëm apo çdo pyetje rreth privatësisë së të dhënave personale, mund të na kontaktoni 24/7 në Suportin Live të www.royaleclub.ch.

3. Të dhënat që mbledhim

3.1. Ne mbledhim disa lloje të ndryshme informacioni për qëllime të ndryshme për t’ju ofruar dhe përmirësuar shërbimin tonë. Gjatë përdorimit të shërbimit tonë, ne mund t’ju kërkojmë të na jepni disa informacione personale të identifikueshme që mund të përdoren për t’ju kontaktuar ose identifikuar (“Të dhënat personale”). Informacioni personalisht i identifikueshëm mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

• emrin dhe mbiemrin tuaj,

• Data e lindjes,

• adresa, qarku, kodi postar, qyteti, shteti,

• adresa e-mail,

• numrin e telefonit

• skanim/fotografinë e pasaportës/kartës së identitetit tuaj,

• selfie me pasaportë/kartë identiteti

• kombinimin unik të emrit tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimit për llogarinë tuaj.

3.2. Informacioni shtesë përpunohet në mënyrë të vazhdueshme. Ne gjithashtu mund të mbledhim:

• një rekord të të gjitha komunikimeve në internet dhe detajet e vizitave tuaja në faqen tonë të internetit;

• informacion teknik në lidhje me mënyrën se si i përdorni produktet tona, të tilla si lloji i pajisjes që po përdorni dhe shfletuesi që përdorni për të hyrë në faqen tonë të internetit;

• informacionin e pagesës dhe detajet e transaksioneve që kryeni përmes faqes, duke përfshirë pagesën, tërheqjet dhe bastet tuaja;

• komunikimet me ne ose punonjësit tanë, për shembuj, telefonata, email dhe mesazhe të dërguara përmes formularit;

• informacion në lidhje me vendndodhjen tuaj, duke përfshirë adresën IP dhe informacionin e trafikut;

• çdo informacion shtesë që dorëzoni përmes faqes së internetit;

• faqet që keni vizituar duke përfshirë ato që keni klikuar. Ju lutemi shikoni Politikën e Cookies më poshtë për më shumë informacion;

• Ndonjëherë ne mund të kërkojmë gjithashtu ID me foto, dëshmi të adresës dhe burimin e fondeve;

• Herë pas here ne mund të qasemi edhe në të dhënat tuaja publike (p.sh.: artikuj lajmesh, media sociale, forume, të dhëna zyrtare si p.sh. lista zgjedhore).

3.3. Për të mbrojtur ju dhe ne, ne përdorim shërbimet e ofruara nga palët e treta për të na ndihmuar të vendosim nëse do të pranojmë transaksione nga ju duke vlerësuar mënyrën tuaj të pagesës dhe pajisjet që përdorni për të vizituar faqen tonë të internetit. Këto shërbime të palëve të treta kontrollojnë nëse pajisja ose mënyra e pagesës është identifikuar me transaksione abuzive në të kaluarën, siç janë rastet e raportuara të vjedhjes së identitetit, abuzimit me promovimin ose mashtrimin me kartën e kreditit.

4. Baza e ligjshme e përpunimit

Përpunimi i të dhënave personale është i ligjshëm nëse:

• të dhënat janë përpunuar në përputhje me kërkesat e ligjit dhe subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin për këtë, me përjashtim të rasteve të parashikuara drejtpërdrejt nga ky ligj ose ligje të tjera.

• Të dhënat që përpunohen merren nga burime të të dhënave personale të disponueshme publikisht.

5. Konfidencialiteti i të dhënave personale

5.1. Informacioni në lidhje me të dhënat personale që na janë bërë të njohura konsiderohet si informacion konfidencial dhe mbrohet me ligj.

5.2. Punonjësit tanë dhe personat e tjerë që kanë akses në të dhënat personale të përpunuara kanë nënshkruar një marrëveshje moszbulimi, si dhe janë paralajmëruar për përgjegjësi të mundshme disiplinore, administrative, civile dhe penale në rast të shkeljes së normave dhe kërkesave të ligjeve në fuqi. në lidhje me përpunimin e të dhënave personale.

6. Si i përdorim të dhënat tuaja personale

Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllimet:

• për të ofruar dhe mbajtur shërbimin tonë;

• t’ju njoftojmë për ndryshimet në shërbimin tonë;

• për t’u siguruar që ju të luani me përgjegjësi;

• të respektojmë detyrimet tona ligjore dhe rregullatore;

• për të përpunuar transaksionet tuaja financiare dhe të basteve në internet;

• për t’ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë ndërvepruese të shërbimit tonë kur ju vendosni ta bëni këtë;

• të ofrojë mbështetje për klientët;

• të mbledhim analiza ose informacione të vlefshme në mënyrë që të përmirësojmë shërbimin tonë;

• për të monitoruar përdorimin e shërbimit tonë;

• të zbulojë, parandalojë dhe adresojë çështjet teknike;

• për t’ju ofruar lajme, oferta speciale dhe informacione të përgjithshme për mallra, shërbime dhe ngjarje të tjera që ne ofrojmë, të ngjashme me ato që ju keni blerë ose keni kërkuar tashmë, përveç nëse keni zgjedhur të mos merrni një informacion të tillë.

7. Me kë i ndajmë të dhënat tuaja personale

7.1. Disa kompani të palëve të treta të besuara ofrojnë shërbime thelbësore për aftësinë tonë për t’ju ofruar produktet tona të lojërave të fatit, për shembull ato që furnizojnë programin dhe lojërat për faqen tonë të internetit, shërbimet bankare dhe pagesat, verifikimin e identitetit, parandalimin e mashtrimit dhe menaxhimin e rrezikut. Mund të na kërkohet të ndajmë disa nga informacionet tuaja me këto kompani, disa prej të cilave mund të jenë të vendosura jashtë vendit tonë të banimit për të qenë në gjendje t’ju ofrojmë shërbimet tona. Në këto raste, ne sigurojmë që pala e tretë të ketë rregullimet e duhura të sigurisë dhe privatësisë, në mënyrë që të dhënat tuaja të mbrohen.

7.2. Mund të na kërkohet gjithashtu t’ua zbulojmë informacionin tuaj autoriteteve qeveritare, si p.sh. policia ose rregullatorët tanë, për të përmbushur detyrimet tona ligjore. Informacioni personal mund të ndahet gjithashtu me rregullatorët, agjencitë ose organet përkatëse sportive kur ka dyshime për përfshirje në trukime ndeshjesh ose shkelje të rregulloreve sportive. Ne gjithashtu do të zbulojmë informacionin siç kërkohet për të zbatuar kushtet tona të përdorimit siç thuhet në Kushtet dhe Kushtet e Përgjithshme.

7.3. Në rast të shitjes së biznesit tonë, ose një ngjarje tjetër biznesi, që rezulton që ne të duhet t’i transferojmë të dhënat tuaja personale te një palë e tretë, ju do të njoftoheni me email ose njoftim të postuar në faqen tonë të internetit, për të shpjeguar identitetin e kontrolluesi i ri i të dhënave dhe opsionet tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale.

7.4. Faqja jonë mund të përmbajë lidhje me dhe nga faqet e internetit të organizatave të palëve të treta. Ju lutemi vini re se këto faqe interneti mund të kenë politikat e tyre të privatësisë dhe se ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për këto politika. Ju lutemi kontrolloni me kujdes këto politika përpara se të dërgoni ndonjë të dhënë personale.

8. Zbulimi i të dhënave

RoyaleClub mund të zbulojë të dhënat tuaja personale në mirëbesim se një veprim i tillë është i nevojshëm për:

• të respektuar një detyrim ligjor;

• të mbrojtur të drejtat e RoyaleClub

• të parandaluar ose hetuar keqbërje të mundshme në lidhje me shërbimin;

• të mbrojtur sigurinë personale të përdoruesve të shërbimit ose të publikut;

• të mbrojtur kundër përgjegjësisë ligjore.

9. Si i ruajmë të dhënat tuaja personale

9.1. Kompania jonë ruan të dhënat brenda territorit të saj dhe në serverët tanë.

9.2. Ne sigurojmë se ka kontrolle të përshtatshme kontraktuale mbi çdo palë të tretë që na ndihmon të përpunojmë të dhënat tuaja, gjë që siguron që të drejtat tuaja janë të mbrojtura dhe të dhënat tuaja janë të sigurta.

9.3. Ne i ruajmë të dhënat tuaja për aq kohë sa jeni klient aktiv. Pasi të mos jeni më klienti ynë, ne do t’i ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në sistemet tona në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore, të zgjidhim mosmarrëveshjet dhe të zbatojmë marrëveshjet tona ligjore dhe politikat.

10. Si i mbrojmë të dhënat tuaja personale

Për të mbrojtur informacionin tuaj personal, ne marrim masa paraprake të arsyeshme dhe ndjekim praktikat më të mira të industrisë për t’u siguruar që ai të mos humbet, keqpërdoret, aksesohet, zbulohet, ndryshohet ose shkatërrohet në mënyrë të papërshtatshme. Ne ruajmë të gjithë informacionin personal që marrim drejtpërdrejt nga ju në një bazë të dhënash të koduar dhe të mbrojtur me fjalëkalim, që ndodhet brenda rrjetit tonë të sigurt.

11. Të drejtat tuaja

11.1. Ju jeni subjekt i të dhënave tuaja personale që ju përkasin juve, kështu që keni të drejta mbi të dhënat tuaja personale. Disa nga këto të drejta zbatohen vetëm në rrethana të caktuara. Këto janë të drejtat tuaja themelore:

• tërheqjen e pëlqimit të dhënë më parë; megjithatë, kjo nuk do të zhvlerësojë asnjë përpunim të miratuar më parë;

•qasja në të dhënat tuaja personale që ne mbajmë ose përpunojmë;

• korrigjimin e të dhënave personale që janë të pasakta ose të vjetruara;

• fshirjen e të dhënave personale që ne përpunojmë;

• kufizoni përpunimin e të dhënave tuaja personale në rrethana të caktuara;

• duke na kërkuar që t’ju ofrojmë juve ose një kompanie tjetër që ju emëroni me aspekte të caktuara të të dhënave tuaja personale, të referuara shpesh si ‘e drejta për transportueshmëri’;

• aftësia për të kundërshtuar çdo të dhënë të përpunimit ku ne po e bëjmë atë për interesat tona legjitime;

• aftësia për të kundërshtuar një vendim të marrë tërësisht nga përpunimi i automatizuar, për të shprehur këndvështrimin tuaj dhe për të kërkuar që një person të rishikojë vendimin.

11.2. Ju lutemi vini re se këto të drejta nuk janë absolute dhe kërkesat i nënshtrohen çdo kërkese ligjore të zbatueshme, duke përfshirë rregulloret e lojërave të fatit dhe detyrimet e tjera ligjore dhe etike të raportimit ose të ruajtjes së dokumenteve. 11.3. Nëse dëshironi më shumë informacion, mund të kontaktoni në Suportin Live të www.royaleclub.ch

12. Politika e “Cookies”

12.1. Cookies janë skedarë teksti që përmbajnë një sasi të vogël informacioni që shkarkohen në pajisjen tuaj kur vizitoni një faqe interneti. Ato zakonisht përdoren nga shumica e faqeve të internetit për të përmirësuar përvojën tuaj në internet dhe për të siguruar që përmbajtja dhe funksionet të shpërndahen dhe përdoren në mënyrë më efektive.

12.2. Cookies kryejnë funksione të ndryshme. Për shembull, disa cookie janë skedarë të sesionit, të cilat shkarkohen në pajisjen tuaj përkohësisht për periudhën që ju shfletoni një faqe të caktuar; këto mund t’ju lejojnë të lundroni ndërmjet faqeve në mënyrë më efikase ose t’u mundësojnë faqeve të internetit të mbajnë mend preferencat që zgjidhni. Cookies të tjera janë skedarë të përhershëm, të cilat mund të përdoren për të ndihmuar faqet e internetit që t’ju kujtojnë si vizitor të rikthyer ose të sigurojnë që reklamat në internet që merrni janë më të përshtatshme për nevojat dhe interesat tuaja specifike.

12.3. Përdorimi kryesor i cookies në faqen tonë të internetit, qoftë drejtpërdrejt nga ne ose nga partnerët tanë të zgjedhur, është që: t’ju mundësojë të kurseni kohë dhe të lehtësoni aksesin në të ardhmen në faqe; identifikon se si njerëzit lundrojnë nëpër faqen tonë të internetit për të përmirësuar shërbimin tonë, përmbajtjen dhe efektivitetin e komunikimit tonë; mbledhin dhe ndajnë të dhënat e pajisjes për të zbuluar dhe parandaluar pajisjet që lidhen me mashtrimin dhe pastrimin e parave; identifikon parregullsitë e llogarisë dhe pajisjes, zbulon dhe parandalon transaksionet mashtruese dhe abuzimin me llogaritë e klientëve tanë dhe shërbimet tona.

12.4. Ju pranoni që RoyaleClub, herë pas here, mund të vendosë skedarë në pajisjen tuaj për të ruajtur informacionin (si emri i përdoruesit, të dhënat e tjera personale, adresa e postës elektronike, informacionet teknike të pajisjes si modeli dhe adresa e IP) për të bërë përdorimin e plotë të funksionalitetit dhe shërbimeve në faqen tonë të internetit dhe për të lejuar shfletuesin tuaj t’ju identifikojë si përdorues. Kjo ju mundëson që të mos keni nevojë të rishkrani këtë informacion sa herë që vizitoni faqen e RoyaleClub. Këto cookies nuk mund të përdoren për të ekzekutuar programe ose për të dërguar viruse në kompjuterin tuaj dhe ju janë caktuar në mënyrë unike. Këtommund të lexohen vetëm nga serveri(ët) e faqes që i kanë vendosur skedarët në pajisjen tuaj.

12.5. Në çdo kohë, ju mund të ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj për të bllokuar disa ose të gjitha skedarët e e cookies nga RoyaleClub. Megjithatë, nëse bllokoni skedarët e skedarëve nga RoyaleClub disa ose të gjitha funksionet e faqes mund të mos funksionojnë siç duhet. Për shembull, ju mund të mos jeni në gjendje të vendosni ndonjë bast.

12.6. Informacione të mëtejshme rreth cookies mund të gjenden në: www.allaboutcookies.org

13. Ndryshimet në këtë politikë

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë, kështu që ju lutemi rivizitoni këtë faqe shpesh. Ne do të japim njoftim për ndryshime thelbësore të kësaj Politike të Privatësisë dhe do t’ju dërgojmë një njoftim ose një e-mail në lidhje me këto ndryshime. Përndryshe, të gjitha ndryshimet e tjera në këtë Politikë të Privatësisë hyjnë në fuqi që nga data e deklaruar “Përditësimi i fundit” dhe përdorimi i vazhdueshëm i Shërbimeve pas datës së Rishikimit të Fundit do të përbëjë pranimin dhe marrëveshjen për t’u lidhur me këto ndryshime.

To Top